วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

1% ที่คุณเลือกได้

ในห้องเรียนแคลคูลัสวันหนึ่ง ผมเขียนโจทย์บนกระดานให้นักเรียนดู
บรรทัดแรกถามว่า ลิมิตของ 0.99 ยกกำลัง n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity เท่ากับเท่าไร
บรรทัดที่ 2 ถามว่า ลิมิตของ 1.01 ยกกำลัง n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity เท่ากับเท่าไร
ทุกคนตอบถูกว่า บรรทัดแรกเท่ากับศูนย์ ส่วนบรรทัดที่สองเท่ากับ infinity

ความน่าสนใจของโจทย์ข้อนี้คือ 0.99 กับ 1.01 มันแตกต่างกันแค่ 2% แต่ให้คำตอบที่ต่างกันสุดขั้ว
เหมือนกับชีวิตของเราเลยครับ ถ้าเราทำดีได้แค่ 99% ของเมื่อวานนี้ เมื่อผ่านไปหลาย ๆ ปี ความดีเราก็เป็นศูนย์
แต่ถ้าเราทำดีได้ 101% คือทำดีกว่าเมื่อวานนี้แค่นิดเดียว สุดท้ายความดีเราก็เป็นอนันต์

มันเป็น 1% ที่เราเลือกได้ว่าจะทำทางไหน ระหว่างดีกว่าเดิม 1% หรือ ด้อยกว่าเดิม 1%
ชีวิตเรา เราเลือกเอง

ไม่มีความคิดเห็น: